Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1971. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 6676.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
1. člen 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15 in 4/16) se v prilogi I: Opisi tipičnih uradniških delovnih mest poglavje »IV. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C3 – Policija« spremeni tako, da se glasi:
»IV. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C3 – Policija:
22. Delovno mesto: POLICIST 
Šifra delovnega mesta: C035003
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Policist I
XIII.
C035003
1
6 let 
6 mesecev
23
Policist II
XIV.
C035003 
3 leta 
6 mesecev
22
Policist III
XV.
C035003
3
6 mesecev
21
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom; 
– nadzorovanje in urejanje prometa; 
– vzdrževanje javnega reda in miru; 
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki; 
– pisanje poročil; 
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme; 
– sodelovanje na promocijskih preventivnih, propagandnih, protokolarnih in drugih prireditvah, ki jih organizira ali na njih sodeluje MNZ – Policija; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
22.1 Delovno mesto: POLICIST PO 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Policist PO I
XIII.
 
6 let 
6 mesecev
Policist PO II
XIV.
3 leta 
6 mesecev
Policist PO III
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom; 
– nadzorovanje in urejanje prometa; 
– vzdrževanje javnega reda in miru; 
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki; 
– pisanje poročil; 
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme; 
– sodelovanje na državnih protokolarnih sprejemih, državnih proslavah, komemoracijah in drugih slovesnostih ter na samostojnih koncertih doma in v tujini; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
22.2 Delovno mesto: POLICIST SR 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Policist SR I
XIII.
 
6 let 
6 mesecev
Policist SR II
XIV.
3 leta 
6 mesecev
Policist SR III
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom; 
– nadzorovanje in urejanje prometa; 
– vzdrževanje javnega reda in miru; 
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki; 
– pisanje poročil; 
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
23. Delovno mesto: POLICIST SPECIALIST 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Policist specialist I
XIII.
6 let 
6 mesecev
Policist specialist II
XIV.
3 leta 
6 mesecev
Policist specialist III
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– izvajanje bombnih pregledov oseb in prtljage, prostorov, objektov in prevoznih sredstev ter preventivno tehničnih pregledov naprav; 
– neposredno opravljanje nalog obravnave, nastanitve in oskrbe tujcev po zakonu o tujcih; 
– opravljanje fizičnega varovanja oseb v koloni in varovanje objektov, v katerih se varovane osebe zadržujejo; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
24. Delovno mesto: POLICIST VODJA IZMENE 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Policist vodja izmene I
XIII.
6 let 
6 mesecev
Policist vodja izmene II
XIV.
3 leta 
6 mesecev
Policist vodja izmene III
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– vodenje, organiziranje in kontroliranje dela izmene; 
– opravljanje nalog z delovnega področja izmene; 
– vodenje določenih evidenc in pripravljanje poročil; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
25. Delovno mesto: VIŠJI POLICIST 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Višji policist I
X.
6 let 
6 mesecev
Višji policist II
XI.
3 leta 
6 mesecev
Višji policist III
XII.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Karierni razred:
IV.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VI
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– načrtovanje, organiziranje in usklajevanje dela sodelavcev; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom; 
– nadzorovanje in urejanje prometa; 
– vzdrževanje javnega reda in miru; 
– varovanje javnih shodov in prireditev; 
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki; 
– pisanje poročil; 
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
25.1 Delovno mesto: VIŠJI POLICIST PO 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji policist PO I
X.
 
6 let 
6 mesecev
Višji policist PO II
XI.
3 leta 
6 mesecev
Višji policist PO III
XII.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Karierni razred:
IV.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VI
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– načrtovanje, organiziranje in usklajevanje dela sodelavcev; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom; 
– nadzorovanje in urejanje prometa; 
– vzdrževanje javnega reda in miru; 
– varovanje javnih shodov in prireditev; 
– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki; 
– pisanje poročil; 
– pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z uporabo posebne tehnične opreme; 
– sodelovanje na državnih protokolarnih sprejemih, državnih proslavah, komemoracijah in drugih slovesnostih ter na samostojnih koncertih doma in v tujini; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
26. Delovno mesto: VIŠJI POLICIST SPECIALIST 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji policist specialist I
X.
6 let 
6 mesecev
Višji policist specialist II
XI.
3 leta 
6 mesecev
Višji policist specialist III
XII.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Karierni razred:
IV.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VI
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– opravljanje zahtevnejših nalog s področja varovanja varovanih oseb in objektov; 
– neposredno opravljanje nalog obravnave, nastanitve in oskrbe tujcev po zakonu o tujcih; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
27. Delovno mesto: VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi: 
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji policist vodja izmene I
X.
6 let 
6 mesecev
Višji policist vodja izmene II
XI.
3 leta 
6 mesecev
Višji policist vodja izmene III
XII.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Karierni razred:
IV.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VI
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– vodenje, organiziranje in kontroliranje dela izmene; 
– opravljanje nalog z delovnega področja izmene; 
– vodenje določenih evidenc in pripravljanje poročil; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev izmene; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
28. Delovno mesto: POLICIST SE 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje:
Plačni 
razred:
Policist SE I
XIII.
6 let 
6 mesecev
Policist SE II
XIV.
3 leta 
6 mesecev
Policist SE III
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– sodelovanje v skupinskem in akcijskem delu; 
– opravljanje protiterorističnih in drugih policijskih nalog, za katere se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmožnosti; 
– skrb za lastno osnovno in specialistično stopnjo usposobljenosti; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
29. Delovno mesto: VIŠJI POLICIST SE 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji policist SE I
X.
6 let 
6 mesecev
Višji policist SE II
XI.
3 leta 
6 mesecev
Višji policist SE III
XII.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Karierni razred:
IV.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VI
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
– preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov; 
– opravljanje protiterorističnih in drugih policijskih nalog, za katere se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmožnosti; 
– skrb za lastno osnovno in specialistično stopnjo usposobljenosti; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
30. Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Policijski inšpektor I
VII.
6 let 
7 mesecev
Policijski inšpektor II
VIII.
3 leta 
7 mesecev
Policijski inšpektor III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja; 
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– vodenje zahtevnejših nalog; 
– sodelovanje pri organiziranju dela; 
– pripravljanje analiz in poročil; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
30.1 Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR PO 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Policijski inšpektor PO I
VII.
 
6 let 
7 mesecev
Policijski inšpektor PO II
VIII.
3 leta 
7 mesecev
Policijski inšpektor PO III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja; 
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– vodenje zahtevnejših nalog; 
– sodelovanje pri organiziranju dela; 
– pripravljanje analiz in poročil; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– izvajanje nadzora; 
– sodelovanje na državnih protokolarnih sprejemih, državnih proslavah, komemoracijah in drugih slovesnostih ter na samostojnih koncertih doma in v tujini; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
30.2 Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Policijski inšpektor GPU I
VII.
6 let 
7 mesecev
Policijski inšpektor GPU II
VIII.
3 leta 
7 mesecev
Policijski inšpektor GPU III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja za celotno policijo; 
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– vodenje zahtevnejših nalog; 
– sodelovanje pri organiziranju dela; 
– pripravljanje analiz in poročil; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
31. Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Policijski inšpektor specialist I
VII.
6 let 
7 mesecev
Policijski inšpektor specialist II
VIII.
2
3 leta 
7 mesecev
Policijski inšpektor specialist III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja; 
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– vodenje zahtevnejših nalog; 
– sodelovanje pri organiziranju dela; 
– skrb za lastno osnovno in specialistično stopnjo usposobljenosti; 
– neposredno opravljanje nalog obravnave, nastanitve in oskrbe tujcev po zakonu o tujcih; 
– sodelovanje pri vodenju in/ali izvajanje protiterorističnih in drugih policijskih nalog; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
31.1 Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Policijski inšpektor specialist PK I
VII.
6 let 
7 mesecev
Policijski inšpektor specialist PK II
VIII.
 
2
3 leta 
7 mesecev
Policijski inšpektor specialist PK III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja; 
– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– vodenje zahtevnejših nalog; 
– sodelovanje pri organiziranju dela; 
– pripravljanje analiz in poročil; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– izvajanje nadzora; 
– spremljanje, usklajevanje in odgovornost za določeno operativno problematiko na območju postaje ter predlaganje določenih ukrepov komandirju; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
32. Delovno mesto: VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji policijski inšpektor I
IV.
1
6 let
Višji policijski inšpektor II
V.
2
5 let
Višji policijski inšpektor III
VI.
3
4 leta
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna/prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela; 
– vodenje zahtevnejših nalog; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela; 
– sodelovanje v projektih; 
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami; 
– oblikovanje novih oblik policijskega dela; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
32.1 Delovno mesto: VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji policijski inšpektor PO I
IV.
1
6 let
Višji policijski inšpektor PO II
V.
2
5 let
Višji policijski inšpektor PO III
VI.
3
4 leta
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela; 
– vodenje zahtevnejših nalog; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela; 
– sodelovanje v projektih; 
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami; 
– oblikovanje novih oblik policijskega dela; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela; 
– sodelovanje na državnih protokolarnih sprejemih, državnih proslavah, komemoracijah in drugih slovesnostih ter na samostojnih koncertih doma in v tujini; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
32.2 Delovno mesto: VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji policijski inšpektor GPU I
IV.
1
6 let
Višji policijski inšpektor GPU II
V.
2
5 let
Višji policijski inšpektor GPU III
VI.
3
4 leta
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela za celotno policijo; 
– vodenje zahtevnejših nalog; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela; 
– sodelovanje v projektih; 
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami; 
– oblikovanje novih oblik policijskega dela; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
33. Delovno mesto: VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji policijski inšpektor specialist I
IV.
1
6 let
Višji policijski inšpektor specialist II
V.
2
5 let
Višji policijski inšpektor specialist III
VI.
3
4 leta
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela; 
– vodenje zahtevnejših nalog; 
– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela; 
– sodelovanje v projektih; 
– neposredno opravljanje nalog obravnave, nastanitve in oskrbe tujcev po zakonu o tujcih; 
– sodelovanje pri vodenju in/ali izvajanje protiterorističnih in drugih policijskih nalog; 
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami; 
– oblikovanje novih oblik policijskega dela; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
34. Delovno mesto: POLICIJSKI SVETNIK 
Šifra delovnega mesta: C037006
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji policijski svetnik 
II.
C037006
1
7 let
44
Policijski svetnik
III.
C037006
2
6 let
41
Predpisana izobrazba: 
univerzitetna ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja
Karierni razred:
I.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/2
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– strateško načrtovanje in usmerjanje dela policije; 
– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela; 
– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora; 
– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela; 
– sodelovanje v projektih; 
– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
35. Delovno mesto: KRIMINALIST 
Šifra delovnega mesta: C035001
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Kriminalist I
XIII.
C035001 
6 let 
6 mesecev
23
Kriminalist II
XIV.
C035001 
3 leta 
6 mesecev
22
Kriminalist III
XV.
C035001
3
6 mesecev
21
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– preprečevanje in odkrivanje hujših kaznivih dejanj in storilcev; 
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov; 
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva; 
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah; 
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov; 
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
35.1 Delovno mesto: KRIMINALIST SR 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Kriminalist SR I
XIII.
6 let 
6 mesecev
Kriminalist SR II
XIV.
3 leta 
6 mesecev
Kriminalist SR III
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– preprečevanje in odkrivanje hujših kaznivih dejanj in storilcev; 
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov; 
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva; 
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah; 
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov; 
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij; 
– zbiranje dokaznega gradiva in pripravljanje poročil; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
36. Delovno mesto: KRIMINALIST SPECIALIST
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Kriminalist specialist I
XIII.
6 let 
6 mesecev
Kriminalist specialist II
XIV.
3 leta 
6 mesecev
Kriminalist specialist III
XV.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– srednja strokovna izobrazba 
– srednja splošna izobrazba
Karierni razred:
V.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
V
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– preprečevanje in odkrivanje hujših kaznivih dejanj in storilcev; 
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov; 
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva; 
– opravljanje določenih nalog v okviru posebnih operativnih metod in sredstev; 
– opravljanje preventivnih in represivnih nalog na področju kriminalitete; 
– zbiranje dokaznega gradiva in pripravljanje poročil; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
37. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALIST 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji kriminalist I
X.
6 let 
6 mesecev
Višji kriminalist II
XI.
3 leta 
6 mesecev
Višji kriminalist III
XII.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Karierni razred:
IV.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VI
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov; 
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva; 
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah; 
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov; 
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
38. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje 
naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji kriminalist specialist I
X.
6 let 
6 mesecev
Višji kriminalist specialist II
XI.
3 leta 
6 mesecev
Višji kriminalist specialist III
XII.
3
6 mesecev
Predpisana izobrazba: 
– višja strokovna izobrazba 
– višješolska izobrazba (prejšnja)
Karierni razred:
IV.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred: 
VI
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov; 
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva; 
– vodenje operativne obdelave; 
– sodelovanje pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
39. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Kriminalistični inšpektor I
VII.
6 let 
7 mesecev
Kriminalistični inšpektor II
VIII.
3 leta 
7 mesecev
Kriminalistični inšpektor III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov na območju Republike Slovenije; 
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva; 
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah; 
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov; 
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij; 
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju; 
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
39.1 Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Kriminalistični inšpektor SKP I
VII.
6 let 
7 mesecev
Kriminalistični inšpektor SKP II
VIII.
3 leta 
7 mesecev
Kriminalistični inšpektor SKP III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov; 
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva; 
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah; 
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov; 
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij; 
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju; 
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
40. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Kriminalistični inšpektor specialist I
VII.
6 let 
7 mesecev
Kriminalistični inšpektor specialist II
VIII.
3 leta 
7 mesecev
Kriminalistični inšpektor specialist III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov na območju Republike Slovenije; 
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva; 
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah; 
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov; 
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij; 
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju; 
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj; 
– izvajanje nadzora; 
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
40.1 Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Kriminalistični inšpektor specialist SKP I
VII.
6 let 
7 mesecev
Kriminalistični inšpektor specialist SKP II
VIII.
3 leta 
7 mesecev
Kriminalistični inšpektor specialist SKP III
IX.
3
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov; 
– sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva; 
– sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih obdelavah; 
– sodelovanje pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov; 
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij; 
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju; 
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj; 
– izvajanje nadzora; 
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
41. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji kriminalistični inšpektor I
IV.
1
6 let
Višji kriminalistični inšpektor II
V.
2
5 let
Višji kriminalistični inšpektor III
VI.
3
4 leta
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– opravljanje zahtevnih nalog v zvezi z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj; 
– pripravljanje dokaznega gradiva in sestavljanje kazenskih ovadb; 
– pripravljanje analiz, informacij in poročil; 
– sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov; 
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
42. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji kriminalistični inšpektor specialist I 
IV.
6 let
Višji kriminalistični inšpektor specialist II
V.
5 let 
Višji kriminalistični inšpektor specialist III
VI.
4 leta
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– opravljanje zahtevnih nalog v zvezi z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj na območju Republike Slovenije; 
– pripravljanje dokaznega gradiva in sestavljanje kazenskih ovadb; 
– pripravljanje analiz, informacij in poročil; 
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog; 
– sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov; 
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju; 
– dajanje strokovnih mnenj; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
42.1 Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP 
Šifra delovnega mesta:
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji kriminalistični inšpektor specialist SKP I
IV.
6 let
Višji kriminalistični inšpektor specialist SKP II
V.
5 let 
Višji kriminalistični inšpektor specialist SKP III
VI.
4 leta
Predpisana izobrazba:
najmanj visoka strokovna /prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– opravljanje zahtevnih nalog v zvezi z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj; 
– pripravljanje dokaznega gradiva in sestavljanje kazenskih ovadb; 
– pripravljanje analiz, informacij in poročil; 
– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog; 
– sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov; 
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju; 
– dajanje strokovnih mnenj; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
43. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI SVETNIK 
Šifra delovnega mesta: C037003
Nazivi:
Stopnje naziva:
Šifra 
naziva:
Zap. 
št. 
naziva
Zahtevane 
delovne izkušnje: 
Plačni 
razred:
Višji kriminalistični svetnik
II.
C037003
1
7 let
44
Kriminalistični svetnik
III.
C037003
2
6 let
41
Predpisana izobrazba: 
univerzitetna ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja
Karierni razred:
I.
Plačna skupina: 
Plačna podskupina:
C3
Tarifni razred:
VII/2
Posebni pogoji:
– izpit iz policijskih pooblastil
Naloge: 
– izvajanje policijskih pooblastil; 
– pomoč direktorju pri načrtovanju, organiziranju in kontroliranju dela uprave; 
– opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja uprave; 
– sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov; 
– sodelovanje pri pripravi in izvajanju strateških dokumentov; 
– usposabljanje izvajalcev; 
– izvajanje nadzora; 
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji se s to uredbo uskladi najpozneje v roku 45 dni po uvrstitvi delovnih mest, določenih v spremenjenem poglavju »IV. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C3 – Policija«, v plačne razrede po postopku, določenem v zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-17/2016
Ljubljana, dne 24. junija 2016
EVA 2016-3130-0029
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost