Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1970. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Savinja (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje, stran 6674.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Savinja (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje 
1. člen
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob vodotoku Savinja (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen 
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu Savinje (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje poteka po zemljiščih s parcelnimi številkami 541/51, 541/53, 541/54, 541/35, 541/23, 541/55 in 541/60, vse k. o. 936 Prihova.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega odstavka je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v vodni kataster oziroma evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2016
Ljubljana, dne 23. junija 2016
EVA 2016-2550-0049
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik