Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1963. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika in prehodu mandata na naslednjega kandidata, stran 6653.

  
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) v povezavi z drugim odstavkom 30. člena istega zakona je Občinska volilna komisija Občine Žiri na 3. dopisni seji dne 8. 4. 2016 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
1. Občinska volilna komisija ugotavlja, da je Gregorju Mlinarju, roj. 9. 5. 1988, stanujoč Pot na Rovt 11, Žiri prenehal mandat občinskega svetnika z dnem 15. 2. 2016, ko je podal odstopno izjavo, da odstopa s funkcije občinskega svetnika Občine Žiri.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana Občinskega sveta Občine Žiri za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste Neodvisna lista za napredek Žirov, Sonja Rupnik, Žirovski vrh 78, roj. 5. 12. 1963, s stalnim bivališčem Žirovski vrh 78, Žiri, ki je imenovanje za občinsko svetnico zavrnila. Naslednji kandidat na listi Neodvisna lista za napredek Žirov je Primož Tavčar, roj. 19. 5. 1982, stanujoč na Triglavska 31, Žiri, ki je funkcijo občinskega svetnika sprejel. Primož Tavčar je dne 31. 3. 2016 podal soglasje, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Žiri.
2. Ta ugotovitveni sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2016-14
Žiri, dne 8. aprila 2016
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Milan Mlinar l.r.