Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1958. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 6650.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – u. p. b., 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09 in 57/12) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 19. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3588/8 in 3588/9 k. o. 2316 – Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. 
Lastninska pravica na parc. št. iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter - Vrtojba.
3. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-13/2016-9
Šempeter pri Gorici, dne 16. junija 2016
 
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.