Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6574.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 12. seji dne 13. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na parcelni številki 1069/5 k.o. 1305 – Globočice, na parcelni številki 1580/9 k.o. 1307 – Cerina, na parcelni številki 1062/16 k.o. 1305 – Globočice, na parcelni številki 3681/2 k.o. 1302 – Cerklje in na parcelni številki 705/2 k.o. 1261 – Sromlje.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brežice, dne 13. junija 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.