Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1912. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 6466.

  
Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je župan Občine Sevnica dne 14. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (v nadaljevanju: SDZN).
2. člen 
Javna razgrnitev SDZN bo potekala v času od četrtka, 30. 6. 2016 do ponedeljka, 1. 8. 2016 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na spletnem portalu Občine Sevnica.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SDZN bo v torek, 26. julija 2016 s pričetkom ob 17.00 uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0006/2015
Sevnica, dne 14. junija 2016
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost