Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1901. Obvezna razlaga devetega odstavka 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer, stran 6436.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log – Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 11. redni seji dne 7. 6. 2016 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
devetega odstavka 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer 
1. člen 
Obvezna razlaga devetega odstavka 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 55/07) se glasi:
»Deveti odstavek 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 55/07) se v delu, ki se glasi: »Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko številk kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.«, razlaga tako, da se upošteva navodilo za glasovanje, ki je vsebovano na glasovnici, kot to določa osmi odstavek 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 55/07) in v navodilih mora biti natančno opredeljeno, da se glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor jih je potrebno imenovati za funkcionalnost delovnega telesa.«
2. člen 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-13/2015
Dragomer, dne 7. junija 2016
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost