Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016

Kazalo

1845. Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev, stran 6320.

  
Na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o nalogah transplantacijskih koordinatorjev 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(področje urejanja in pristojnosti) 
Ta pravilnik določa naloge transplantacijskih koordinatorjev na področju pridobivanja in presaditve človeških organov (v nadaljnjem besedilu: organi).
II. BOLNIŠNIČNI TRANSPLANTACIJSKI KOORDINATOR 
2. člen 
(naloge) 
(1) Bolnišnični transplantacijski koordinator (v nadaljnjem besedilu: BTK) je odgovoren za:
– zaznavanje in poročanje o možnih mrtvih darovalcih (v nadaljnjem besedilu: MMD) Slovenija–transplant;
– organizacijo in usklajevanje odvzema organa,
– sodelovanje pri vzdrževanju in oceni primernosti umrlega darovalca,
– pridobivanje dodatnih informacij o zdravstveni in socialni anamnezi umrle osebe, kadar je to potrebno,
– obveščanje o hudem neželenem dogodku (v nadaljnjem besedilu: HND) ali hudi neželeni reakciji (v nadaljnjem besedilu: HNR) ter sprejemanje in posredovanje poročila o HND in HNR v skladu s predpisi, ki določajo poročanje in obvladovanje HND in HNR,
– sodelovanje pri obveščanju strokovne in laične javnosti o pomembnosti pridobivanja in presaditve ter o vnaprejšnjem opredeljevanju za darovanje delov človeškega telesa,
– sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju, ki ga določi Slovenija–transplant.
(2) Če je organizacija pridobivanja in presaditve organov znotraj donorskega centra drugače urejena, se lahko naloge BTK prenesejo na centralnega transplantacijskega koordinatorja (v nadaljnjem besedilu: CTK) in odgovornega zdravnika v intenzivni enoti donorskega in transplantacijskega centra.
3. člen 
(organizacija in usklajevanje odvzema organa) 
(1) BTK po obvestilu zdravnika o ugotovljeni možganski smrti ali smrti po dokončni zaustavitvi srca, potem ko je po medicinskih merilih in na predpisan način smrt ugotovljena z gotovostjo, preveri, ali je umrla oseba za časa življenja podala opredelitev za darovanje oziroma ali je podana pisna privolitev v darovanje v skladu z določbami Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Če je umrla oseba podala pisno privolitev v darovanje, o tem obvesti eno od oseb, ki so bile umrlemu blizu, če so te osebe dosegljive.
(3) Če umrla oseba ni podala pisne privolitve v darovanje, BTK o odvzemu obvesti osebe, ki so bile umrlemu blizu in z njimi opravi pogovor.
(4) Po pridobitvi privoljenja za darovanje, BTK obvesti CTK in se dogovori za začetek postopka za odvzem delov telesa pri umrli osebi.
(5) Če iz okoliščin, ki so povzročile smrt, izhaja da bo zahtevana sodna obdukcija, BTK pred odvzemom delov telesa umrle osebe pridobi dovoljenje preiskovalnega sodnika za odvzem.
(6) BTK skrbi za nemoteno sodelovanje med CTK in zdravstvenimi delavci v intenzivni terapiji.
(7) Po odvzemu organa BTK poskrbi, da je telo umrle osebe na koncu odvzema oskrbljeno v skladu s sprejetim Operativnim postopkom (v nadaljnjem besedilu: OP).
4. člen 
(sodelovanje s Slovenija–transplant)
(1) BTK je pristojen za zbiranje in posredovanje podatkov iz drugega odstavka 41. in 42. člena zakona Slovenija–transplant.
(2) Za izvajanje naloge iz prejšnjega odstavka se BTK omogoči dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka.
(3) Imenovani BTK, njegov delodajalec in Slovenija–Transplant se dogovorijo o medsebojnem sodelovanju in organizaciji ter razvoju donorskega programa znotraj donorskega in transplantacijskega centra.
III. CENTRALNI TRANSPLANTACIJSKI KOORDINATOR 
5. člen 
(naloge v postopku izmenjave organov) 
(1) V postopku pridobivanja organov ima CTK naslednje naloge:
– sprejema podatke o MMD iz donorskih centrov,
– po obvestilu zdravnika o ugotovljeni možganski smrti ali smrti po dokončni zaustavitvi srca, potem ko je po medicinskih merilih in na predpisan način smrt ugotovljena z gotovostjo, preveri, ali je umrla oseba za časa življenja podala opredelitev za darovanje oziroma ali je podana pisna privolitev v darovanje v skladu z določbami zakona,
– opravi pogovor z osebami, ki so umrlemu blizu, če umrla oseba ni podala pisne privolitve v darovanje,
– pridobi dodatne informacije o zdravstveni in socialni anamnezi umrle osebe, kadar je to potrebno,
– pomaga pri organizaciji priprave MMD,
– sodeluje z BTK in odgovornim zdravnikom v intenzivni terapiji pri oceni primernosti darovalca in organov,
– če iz okoliščin, ki so povzročile smrt, izhaja da bo zahtevana sodna obdukcija, BTK pred odvzemom delov telesa umrle osebe pridobi dovoljenje preiskovalnega sodnika za odvzem,
– usklajuje čas odvzema z donorskim centrom in s kirurškimi ekipami,
– usklajuje in organizira prevoz kirurških ekip v in iz donorskega centra,
– spremlja kirurške ekipe pri odhodu na odvzem v donorski center,
– organizira prevoz vzorcev tkiv za dodatne preiskave v patohistološki laboratorij,
– obvešča o HND ali HNR ter sprejema in posreduje poročila o HND in HNR v skladu s predpisi, ki določajo poročanje in obvladovanje HND in HNR,
– obvešča in se posvetuje z odgovornim zdravnikom Slovenija–transplant v primeru nepredvidenih zapletov,
– nadzira konzerviranje, označevanje vsebnika za organe in organizira prevoz organov s potrebno dokumentacijo in biološkimi vzorci v transplantacijske centre, kjer bo opravljena presaditev oziroma v centre, kjer bodo tkiva pripravili za konzerviranje v tkivni banki,
– po končanem usklajevanju nalog iz tega člena preveri, ali je bil postopek izveden v skladu z OP, uredi dokumentacijo ter pripravi in posreduje poročilo o delu Slovenija–transplant.
(2) Če v donorskem centru ni mogoče izvesti dopolnilne instrumentalne preiskave elektroencefalografija (v nadaljnjem besedilu: EEG), CTK o tem obvesti zdravnike, ki izvajajo EEG v skladu z OP in organizira njihov prevoz v donorski center.
(3) V postopku ponudbe organov ima CTK naslednje naloge:
– sprejema ponudbe o razpoložljivih organih od pristojnih in pooblaščenih organov držav članic Evropske unije in tretjih držav s katerimi je vzpostavljeno vzajemno sodelovanje ter v sodelovanju s pristojnimi zdravniki odloča o sprejemu ali zavrnitvi organa,
– skrbi za izmenjavo podatkov o sprejetem organu,
– organizira prevoz sprejetega organa ali odhod kirurške ekipe na odvzem v tujino,
– usklajuje postopke, ki so potrebni do začetka presaditve organa v skladu z OP,
– po končanem usklajevanju nalog iz tega člena preveri, ali je bil postopek izveden v skladu z OP, uredi dokumentacijo ter pripravi in posreduje poročilo o delu Slovenija–transplant.
6. člen 
(uničenje organa) 
(1) CTK usklajuje uničenje organa v skladu s predpisi, ki urejajo sledljivost in uničenje organov.
(2) Zaradi zagotavljanja kakovosti in varnosti organov, lahko CTK po navodilu odgovornega zdravnika Slovenija–transplant pošlje organ, ki je bil odpoklican v skladu s predpisi, ki urejajo sledljivost in uničenje organov, na dodatne preiskave.
IV. KLINIČNI TRANSPLANTACIJSKI KOORDINATOR 
7. člen 
(naloge) 
Klinični transplantacijski koordinator izvaja naslednje naloge v zvezi s prejemom organa znotraj transplantacijskega centra:
– skrbi za vnos, spremembe in izbris oseb iz čakalnega seznama prejemnikov,
– organizira pripravo prejemnika na operativni poseg,
– sodeluje s CTK pri organizaciji presaditve,
– skrbi za organizacijo rednih pregledov možnih prejemnikov in prejemnikov po presaditvi v skladu z OP transplantacijskega centra,
– obvešča o HND ali HNR ter sprejema in posreduje poročila o HND in HNR v skladu s predpisi, ki določajo poročanje in obvladovanje HND in HNR.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-30/2016/14
Ljubljana, dne 14. junija 2016
EVA 2016-2711-0010
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti