Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1838. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko, stran 6293.

  
Na podlagi 27., 32. in tretjega odstavka 110. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), 41. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12- ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 75. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št, 10/09 in 3/10) in Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/96, 80/02 in 56/10) Občinska volilna komisija Občine Brežice
R A Z P I S U J E 
nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko 
1. 
Občinska volilna komisija razpisuje nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko. Nadomestne volitve članov sveta krajevne skupnosti se izvedejo v nedeljo, 11. 9. 2016.
2. 
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 8. 7. 2016.
3. 
Svet Krajevne skupnosti Bizeljsko šteje enajst članov. Za volitve članov sveta KS se določi deset volilnih enot, in sicer: volilna enota 1 – Bizeljsko – voli se dva člana; volilna enota 2 – Orešje in Bizeljska vas – voli se en član; volilna enota 3 – Stara vas – voli se en član; volilna enota 4 – Drenovec – voli se en član; volilna enota 5 – Brezovica – voli se en član; volilna enota 6 – Bračna vas in Nova vas – voli se en član; volilna enota 7 – Dramlja – voli se en član; volilna enota 8 – Gregovce – voli se en član; volilna enota 9 – Bukovje – voli se en član; volilna enota 10 – Vitna vas – voli se en član.
4. 
Za izvedbo volitev v svet Krajevne skupnosti Bizeljsko skrbi Občinska volilna komisija.
5. 
Kandidature se vložijo pri Občinski volilni komisiji najkasneje v sredo, 17. 8. 2016 do 19. ure.
6. 
Mandatna doba članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko, izvoljenih na nadomestnih volitvah, dne 11. 9. 2016, bo trajala do prve seje novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko, na rednih lokalnih volitvah v letu 2018.
Št. 041-2/2016
Brežice, dne 7. junija 2016
Aleksander Zupančič l.r.
Predsednik komisije
 
 

AAA Zlata odličnost