Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1833. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, stran 6251.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 9. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 14. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki znaša:
Neposredna oskrba opravljena
Cena 
za efektivno uro
Stroški vodenja 
in koordiniranje, ki jih krije občina
Stroški neposredne oskrbe pri uporabniku (efektivna ura zmanjšana za strošek vodenja)
Subvencija občine
Cena storitve 
za uporabnika
ob delavnikih 
in sobotah
16,31 €
1,20 €
15,11 €
9,08 €
6,03 €
ob nedeljah in na dan državnega praznika
18,90 €
1,20 €
17,70 €
10,70 €
7,00 €
2. člen 
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora za 0,39 strokovnega delavca znašajo 1.788,51 EUR mesečno in se med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno razdelijo glede na dejansko število uporabnikov mesečno.
3. člen 
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za 0,25 strokovnega delavca znašajo 1.146,48 EUR mesečno oziroma 1,20 EUR/uro za opravljeno uro.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 98/13) in Sklep o soglasju k uskladitvi cen storitve pomoči na domu, ki ga je občinski svet sprejel 27. 5. 2015.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 122-49/2016-3
Trebnje, dne 27. maja 2016
 
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost