Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1824. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 6232.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 16. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 1550/8 k.o. 1114 – Konjiška vas, površine 331 m2 in parc. št. 1550/9 k.o. 1114 – Konjiška vas, površine 341 m2. Za navedeni parceli z ID znakom 1114-1550/8-0 in z ID znakom 1114-1550/9-0, se pri k.o. 1114 – Konjiška vas vpiše lastninska pravica v korist Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen 
Pristojno sodišče na predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske Konjice na zemljiščih, ki sta navedeni v 1. členu tega sklepa.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47800-0008/2016(132)
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2016
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost