Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1821. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč, stran 6226.

  
Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 11. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste v Občini Mirna Peč po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih Občine Mirna Peč z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ).
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Mirna Peč in ceste med naselji v Občini Mirna Peč in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih Občine Mirna Peč z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Mirna Peč in ceste med naselji v Občini Mirna Peč in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
289120
289121
C R1 216
Dvor-Reber-Prečna
C 291030
2.204
12.527 Žužemberk
2
289120
289122
C 291030
Pri Partizanki
C 295030
741
3
291000
291001
C 425010
Globodol
C 289120
6.355
1.644 Žužemberk
4
291010
291011
C 425040
Mirna Peč
C R3 651
480
5
291010
291012
C R3 651
Postaja – Marof
C R3 651
944
6
291010
291013
C R3 651
Dolenja vas – Poljane
C 425610
2.508
7
291020
291021
C 291030
Golobinjek-790650
C 790650
2.789
8
291030
291031
C R3 651
Mirna Peč-Malenska vas
C 291020
538
9
291030
291032
C 291020
Malenska vas-291040
C 291040
1.340
10
291030
291033
C 291040
Vrhovo pri Mirni Peči
C 289120
2.347
11
291040
291041
C R3 651
Jablan-291030
C 291030
1.749
12
291050
291051
C R3 651
Veliki Kal
C 291060
2.187
13
291050
291052
C 291060
Mali Kal-D. Karteljevo
C 295000
1.653
1.668 Novo mesto
14
291050
291053
C 291050
Selo pri Zagorici
C R2 448
322
15
291060
291061
C R3 651
Mirna Peč
C 291010
1.084
16
291060
291062
C 291010
Mirna Peč-Veliki Kal
C 291050
1.580
17
291070
291071
C R2 448
Hmeljčič-Knežija
C 295000
3.143
214 Novo mesto
18
295000
295003
C 291070
Knežija
C 425610
576
870 Novo m., 1.591 Mok. Tre.
19
425010
425012
C R3 650
Dobrnič-Art.v.-Jordan.
C 425630
631
5.856 Trebnje
20
425010
425013
C 425630
Jordankal-Biška vas
C 291000
2.154
21
425010
425014
C 291000
Ivanja vas
C 425040
1.740
22
425040
425043
C 425040
Ponikve – Mirna Peč
C R3 651
4.412
2.443 Trebnje
23
425610
425611
C R3 651
D.Nemška vas-Poljane
C 291010
514
4.037 Trebnje
24
425610
425613
C 291010
Poljane-Ornuška vas
C 425500
847
4.025 Mokronog Trebelno
25
425630
425631
C R3 651
D.Ponikve-Dečja v.-Jor.
C 425010
408
2.572 Trebnje
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Mirna Peč znaša 43.246 m (43,246 km).
5. člen 
Lokalne ceste v naseljih Občine Mirna Peč z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
292000
292001
C R3 651
Viher-Ivanja vas
C 425010
331
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih cest (LZ) v Občini Mirna Peč znaša 331 m (0,331 km).
6. člen 
Javne poti (JP) v naseljih Občine Mirna Peč in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
789000
789001
C 291010
Poljane-Studenci
Z HŠ 17
905
610 Trebnje
2
790040
790041
C 291000
Obloge-Lovska koča
Z koča
156
3
790080
790081
C 291000
Vinč 16
Z HŠ 16B
448
4
790090
790091
C 291000
Gor. Globodol 23
Z HŠ 23
305
5
790100
790101
C 291000
Dol. Globodol 13
Z HŠ 13
180
6
790120
790121
C 291000
Globodol 18
Z N.H.
314
7
790120
790122
C 790680
Golobinjek 439
Z p554/4
335
8
790220
790221
C R3 651
Zupančič
Z HŠ 53
660
9
790230
790231
C R3 651
Na Hribu
C 790240
310
10
790230
790232
C 790240
Vrhpeč 2
Z HŠ 2
677
11
790240
790241
C 790230
Zijalo-Bukovec
Z HŠ 4
602
12
790260
790261
C R3 651
Zijalo 14
Z HŠ 14
1.397
13
790270
790271
C R3 651
Biška vas 27
Z HŠ 27
114
14
790280
790281
C R3 651
Gradišče
C 790290
494
15
790280
790282
C 790290
Sitar
C R3 651
581
16
790290
790291
C 790280
Gradišče 24
Z HŠ 24
84
17
790300
790301
C R3 651
V Rupah
C 790310
179
18
790300
790302
C 790310
Na Ilovčah
C 790320
298
19
790300
790303
C 790320
Biška vas 30
Z HŠ 30
160
20
790310
790311
C 790300
V Žlebu
C R3 651
246
21
790310
790312
O 790311
Biška vas-R3 651
C R3 651
81
22
790320
790321
C 790300
Kostanovje
Z HŠ 36
91
23
790330
790331
C R3 651
Črvan
Z HŠ 6
424
24
790340
790341
C 790350
Prisojna pot 12
Z HŠ 12
126
25
790350
790351
C 291010
Prisojna pot 13
Z HŠ 13
140
26
790360
790361
C R3 651
Lapornice 38
Z HŠ 38
89
27
790370
790371
C 425010
Mirna Peč 22
Z HŠ 22
218
28
790380
790381
C 291070
Dolge njive-790390
C 790390
99
29
790380
790382
C 790390
Šentjurij na Dolenjskem
C 790400
70
30
790380
790383
C 790400
Podojnice
O 790384
609
31
790380
790384
O 790383
Čemše
C 790410
327
32
790380
790385
C 790410
Grivec-Reber-425610
C 291010
1.694
33
790380
790387
O 790382
Šentjurij-cerkev
Z cerkev
55
34
790390
790391
C 790380
Šentjurij na D.-M. gora
C 790450
936
35
790400
790401
C 790380
Šentjurij na Dol. 19a
Z HŠ 19a
617
36
790410
790411
C 790380
Plešivica
C 790410
1.752
37
790420
790421
C 425610
Drsljivec
Z HŠ 13
1.224
38
790430
790431
C 790390
Dolge njive 99
Z HŠ 99
374
39
790430
790432
C 291070
Dolge njive 40
Z HŠ 40
338
40
790430
790433
C 291070
R2 448 – Hmeljčič
C R2 448
597
41
790450
790451
C 291070
Hmeljčič-791510
C 791510
96
42
790450
790452
C 791510
Mala gora-790390
C 790390
607
43
790450
790453
C 790390
Šentjurska gora
C 791530
334
44
790450
790454
C 791530
Brekovnica
C 791540
306
45
790450
790455
C 790540
Hmeljčanska g.-Globoč.
C 295000
833
46
790450
790457
O 790452
Mala gora
Z N.H.
54
47
790480
790481
C 790420
Reber-790420
C 790420
774
48
790490
790491
C 790420
Janklovc-790480
C 790480
132
49
790500
790501
C 425610
Škucan
Z HŠ 11
213
50
790510
790511
C 789000
Poljane pri Mirni Peči
Z parkir
110
51
790520
790521
C 291010
Laze 47
Z HŠ 47
1.219
52
790520
790522
O 790521
Bukovica 72
Z HŠ 72
529
53
790530
790531
C 291010
Racman
Z HŠ 14
538
54
790540
790541
C R3 651
Jelše-Okroglica
C 790520
1.764
55
790550
790551
C 291010
Plavt 72
Z HŠ 72
773
56
790550
790552
O 790551
Postaja 58
Z HŠ 58
39
57
790550
790553
O 790551
Postaja 50
Z HŠ 50
56
58
790550
790554
O 790551
Postaja 44
Z HŠ 44
72
59
790550
790555
C 291010
Postaja 23
Z HŠ 21
53
60
790550
790556
C 291910
Industrijska cesta
Z p.3572
385
61
790550
790557
O 790556
Borovje
Z p.3470
263
62
790550
790558
O 790556
Brezence
Z p.3543
357
63
790560
790561
C 291060
Marof 7
C 291010
109
64
790570
790571
C 790580
Marof 27
Z HŠ 27
101
65
790580
790581
C 291060
Marof 17
Z HŠ 17
146
66
790590
790591
C 291010
Dolenja vas 23
Z HŠ 23
222
67
790590
790592
C 291010
Dolenja vas 16
Z HŠ 16
46
68
790590
790593
C 790590
Dolenja vas 3
Z HŠ 3
190
69
790600
790601
C 790630
Gorenji Podboršt 8
Z HŠ 8
95
70
790620
790621
C 291030
V Dolu
C 790610
342
71
790620
790622
C 790610
Dolenji Podboršt 8
Z HŠ 8
455
72
790630
790631
C 291020
G. Podboršt 5
Z HŠ 5
320
73
790630
790632
C R3 651
M. Peč 33-G. Podboršt 4
Z HŠ 4
799
74
790640
790641
C 291020
Golobinjek
C 790650
394
75
790640
790642
C 790650
Golobinjek 22
Z HŠ 22
636
76
790640
790643
C 790640
Golobinjek 237
C 291020
113
77
790650
790651
C 790640
Golobinjek-291020
C 291020
553
78
790660
790661
C 790650
Regin-790680
C 790680
593
79
790680
790681
C 291020
Globodol-Golobinjek
Z HŠ 13
2.370
80
790690
790691
C 790680
Golobinjek-povezava
C 790680
200
81
790700
790701
C 790680
Golobinjek 397
Z NH
193
82
790700
790702
C 790680
Bužga
Z HŠ 15
431
83
790710
790711
C 790120
Sukovič
Z odc.12
148
84
790710
790712
C 790720
Subčov
Z odc.11
285
85
790710
790713
C 791120
Potrebinski
Z HŠ 31
1.262
86
790720
790721
C 790710
Meglič-Bajc
C 790710
1.560
87
790720
790722
C 790720
Grč Vrh 10
Z HŠ 10
310
88
790730
790731
C 790710
Dol. Golobinjek 1
Z HŠ 1
277
89
790740
790741
C 790680
Dol. Golobinjek
Z N.H.
395
90
790750
790751
C 425040
Trg 8
C R3 651
186
91
790750
790752
C R3 651
Češence
C 291010
910
92
790760
790761
C 790750
Češence 42
Z HŠ 42
158
93
790770
790771
C 291050
Veliki Kal 6
Z HŠ 6
400
94
790780
790781
C 291040
Škrjanče-Strmače
C R3 651
918
95
790790
790791
C 291030
Podonca
C 790800
416
96
790790
790792
C 790800
Gorenje Vrhovo 16
Z HŠ 16
578
97
790790
790793
C 790790
Goriška vas 3b
C 291030
105
98
790800
790801
C 790790
Gorička vas 16
Z HŠ 16
159
99
790810
790811
C 291030
Dolenje Vrhovo
Z HŠ 12
106
100
790820
790821
C R3 651
Dule
C 790830
788
101
790820
790822
C 790830
Mali vrh
C 790830
234
102
790820
790823
C 790830
Malenska vas-790840
C 790840
453
103
790820
790824
C R3 651
Cesta-nove hiše
Z HŠ 17
241
104
790820
790825
C 790820
Šranga 30
Z HŠ 30
147
105
790830
790831
C 790820
Mali vrh-povezava
C 790820
257
106
790840
790841
C 291030
Malenska vas-790820
C 790820
62
107
790840
790842
C 790820
Škrjanče
C R3 651
553
108
790850
790851
C 291040
Jablan-291040
C 291040
201
109
790860
790861
C 291040
Pod cerkvijo
Z HŠ 28
92
110
790870
790871
C 291040
Jablan 38
Z HŠ 38
161
111
790880
790881
C 291030
Mirnop. t.-Podborški t.
C 790620
368
112
790890
790891
C 790860
Jablan 42
Z HŠ 42
200
113
790900
790901
C 291050
Rogovila 7
Z HŠ 7
185
114
790900
790902
C R3 651
Rogovila-Mrliška vežica
Z parkir
285
115
791120
791121
C 291020
Golobinjek-Goriška vas
C 790790
1.355
116
791510
791511
C 790450
Hmeljčič 7a
Z HŠ 7a
186
117
791510
791512
C 291070
Hmeljčič-Sv. Marija
Z cerkev
116
118
791520
791521
C 790450
Šentjurska gora 87
Z HŠ 87
213
119
791530
791531
C 790450
Hmeljčič 27
Z HŠ 27
151
120
791540
791541
C 291070
Cojzov grad
C 791560
150
121
791540
791542
C 791560
Hmeljčanska gora
C 790450
706
122
791550
791551
C 791570
Hribe 148
Z HŠ 148
70
123
791560
791561
C 791540
Globoška gora 170
Z HŠ 170
293
124
791570
791571
C 295000
Šumeje
C 791550
327
125
791570
791572
C 791550
Globočdol
C 291070
467
126
791570
791573
C 295000
Omahnov hrib
C 295000
241
127
791580
791581
C 291070
Hmeljčič-791590
C 791590
1.044
128
791580
791582
C 791590
Zagorica
C 291050
222
129
791590
791591
C 791580
Grič
C 291070
891
130
791600
791601
C 791580
Selo pri Zagorici 7
Z HŠ 7
279
131
791610
791611
C 291050
Orkljevec 7
Z HŠ 7
223
132
791620
791621
C 291050
Dobje 11
Z HŠ 11
1.240
133
792850
792851
C 292000
Viher-povezava
C 292000
279
134
792880
792881
C 789000
Poljane pri M.P.-789000
C 789000
178
135
798450
798451
C 425010
Rožna ulica 24
Z HŠ 24
193
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Mirna Peč znaša 57.345 m (57,345 km).
7. člen 
Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč znaša 100.922 m (100,922 km).
8. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2016-88 (507), z dne 10. 5. 2016.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 17/09).
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-24/20016-1
Mirna Peč, dne 27. maja 2016
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti