Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1816. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci, stran 6221.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 12. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci 
1. člen 
Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku od 1. 9. 2016 dalje:
– v prvi starostni skupini
414,69 EUR
– v drugi starostni skupini
323,87 EUR
2. člen
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, bo Občina Križevci v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
3. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena za stroške neporabljenih živil – ta mesečno znašajo 29,60 EUR. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije Občina Križevci.
4. člen
V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50 % z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil).
5. člen
V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok, zagotavlja Občina Križevci na podlagi izdanih računov vrtca. (Določilo pod 4. in 5. členom velja samo za starše s stalnim bivališčem v Občini Križevci. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo dodatna znižanja le za najstarejšega otroka).
6. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Križevci št. 032-01-19/13-131 z dne 16. 7. 2013.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati od 1. 9. 2016.
Št. 032-01-12/2016-95
Križevci, dne 27. maja 2016
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti