Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS Centra za izobraževanje odraslih, stran 6129.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 25. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS Centra za izobraževanje odraslih 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS Centra za izobraževanje odraslih (Uradni list RS, št. 65/98, 62/99, 11/01, 79/06, 37/07 in 47/10).
2. člen 
Spremeni se besedilo 4. člena, ki se po spremembi in dopolnitvi glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe in v tem okviru opravlja naslednje dejavnosti:
18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
56.290
Druga oskrba z jedmi
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.010
Računalniško programiranje
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 
Obdelovanje podatkov in s tem povezanih dejavnosti
63.990 
Drugo informiranje
68.200
Oddajanje lastnih in najetih nepremičnin v zakup
69.200
Računovodsko, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200
Posredovanje začasne delovne sile
78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
85.410
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.500
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011
Dejavnost knjižnic
91.012
Dejavnost arhivov
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 02200-1/1998
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2016
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.