Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1785. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica, stran 6124.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. maja 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V prvem odstavku 1. člena Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10) se črta beseda »društev«.
Prvi stavek tretjega odstavka 1. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za potrebe tega odloka se za upravičence s področja kmetijstva in podeželja štejejo upravičenci, katerih glavni namen je:«.
2. člen 
V tretjem členu se črta beseda »društev«.
3. člen 
Prvi stavek 5. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev, ustanove in zasebni zavodi ter druge nevladne organizacije s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:«.
V drugi alineji 5. člena odloka se črta besedilo »o društvih«.
4. člen 
V prvem odstavku 6. člena se druga alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»– promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,«.
V tretjem odstavku 6. člena se črta besedilo »iz vsebin prejšnjega« in nadomesti z besedilom »vsebin iz prvega«.
5. člen 
V zadnji alineji drugega odstavka 8. člena se beseda »pravilnikom« črta in nadomesti z besedo »odlokom«.
6. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-1/2010-7
Nova Gorica, dne 19. maja 2016
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost