Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1782. Sklep o spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1, stran 6123.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1
1. 
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1 (Uradni list RS, št. 37/08) se besedilo "za del območja urejanja BO1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1" v naslovu in 1. točki nadomesti z besedilom "173 Parmova".
2. 
Vsa izdelana dokumentacija, gradiva in strokovne podlage, pridobljeni pod nazivoma »občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja BO1/1 in za del območja urejanja ŠO 1/1« in »občinski podrobni prostorski načrt 173 Parmova in 322 Parmova muzej – del«, so sestavni del spisa postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 173 Parmova.
3. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-21/2007-87
Ljubljana, dne 30. maja 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost