Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1778. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško, stran 6118.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 
1. člen
V Odloku o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško (Uradni list RS, št. 80/09) se spremeni 6. člen točka a) drugi odstavek, tako, da se na novo glasi:
"na kmetijskih in ostalih zemljiščih se upoštevajo podatki po dejanski rabi zemljišč (iz GERK–ov aplikacije Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki so objavljeni na spletni povezavi http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/)
– njiva, trajne rastline na njivskih površinah, rastlinjaki … (bonitetne točke cca od 73 do 100);
1,63 EUR/m2
– vinograd, matičnjaki, int. Sadovnjaki (bonitetne točke cca od 73 do 100);
1,63 EUR/m2
– trajni travniki ekstenzivni sadovnjaki oziroma travniški sadovnjaki (bonitetne točke cca od 35 do 73);
1,20 EUR/m2
– barjanski travniki, kmetijsko zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje, plantaža gozdnega drevja, kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem (bonitetne točke cca od 0 do 20);
0,30 EUR/m2
– gozd (bonitetne točke cca od 0 do 35);
0,40 EUR/m2
– ostalo neplodno (vodne površine, divji peskokopi) (bonitetne točke cca od 0 do 25);
0,35 EUR/m2"
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-0004/2016
Laško, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.