Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1770. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 6110.

  
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) in 28. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 31/16) objavljam
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči 
I. 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 16. 5. 2016 posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 27. 5. 2016 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme pomoči.
Shema pomoči »Pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.45429(2016/XA)
Št. 331-0001/2016-5
Cerkno, dne 31. maja 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.