Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1754. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6033.

  
Na podlagi 16. in 101. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 11. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 1403/22 v izmeri 5 m2 k.o. 2418 Kobdilj, v zemljiški knjigi vpisana z zaznambo javnega dobra, ne služi več vpisanemu namenu, zato se status javnega dobra ukine.
2. 
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postane parc. št. 1403/22 k.o. 2418 Kobdilj, last Občine Komen.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2016-17
Komen, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.