Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1751. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen, stran 6032.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Komen je Občinski svet Občine Komen na 11. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen 
1. 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen (Uradni list RS, 46/01), se peti odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Direktor občinske uprave mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma prvo bolonjsko stopnjo in mora izpolnjevati z zakonskimi predpisi določene pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave.«
2. 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-3/2016-3
Komen, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.