Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1746. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 6028.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 (14/05 – popr.), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 (62/10 – popr.), 20/11, 57/12, 101/13 – ZDavNepr., 110/13, 19/15) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita nepremičnini parc. št. 2309/7, k.o. 2435 – Križ (ID 3918475) in parc. št. 1637/4, k.o. 2454 – Merče (ID 2417011), ki sta v zemljiški knjigi vpisani kot last Občine Sežana.
2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2016-15
Sežana, dne 19. maja 2016
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.