Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci, stran 6027.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 2. izredni seji dne 30. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci 
1. člen 
Spremenijo in dopolnijo se členi Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 50/12, 68/13, 79/13 in 34/14), tako da se na novo glasijo:
spremeni se 5. člen
– v tretjem stavku tretjega odstavka se briše beseda »mirnejše«.
spremeni in dopolni se 21. člen
– v prvem stavku prvega odstavka se briše beseda »mirne«,
– v celoti se briše drugi stavek prvega odstavka,
– doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Za parcelo št. 1400/10, ki se delno nahaja v območju PE-12 in parcelo št. 1400/3 se v celoti uporabljajo funkcionalna merila in pogoji določeni za območje z oznako PE-1 in PE-11 (17. člen odloka)«.
spremeni in dopolni se 22. člen
– doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Za parcelo št. 1400/10, ki se delno nahaja v območju PE-12 in parcelo št. 1400/3 se v celoti uporabljajo oblikovna merila in pogoji določeni za območje z oznako PE-1 in PE-11 (18. člen odloka)«.
spremeni in dopolni se 23. člen
– doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(15) Za parcelo št. 1400/10, ki se delno nahaja v območju PE-12 in parcelo št. 1400/3 se v celoti uporabljajo pravila glede določanja gradbenih parcel in komunalnega opremljanja zemljišč določena za območje z oznako PE-1 in PE-11 (19. člen odloka)«.
spremeni in dopolni se 24. člen
– doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Za parcelo št. 1400/10, ki se delno nahaja v območju PE-12 in parcelo št. 1400/3 se v celoti uporabljajo druga merila in pogoji določeni za območje z oznako PE-1 in PE-11 (20. člen odloka)«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-2IZ/2016
Odranci, dne 30. maja 2016
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.