Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1741. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško, stran 6026.

  
Na podlagi 4. člena Odloka o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02), izdajam
S K L E P 
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
I. 
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena stanovanj na območju občine Krško, določena v Odloku o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).
II. 
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v občini Krško na dan 31. 12. 2015 znaša 970,79 €.
III. 
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene stavbnega zemljišča (korist) v letu 2016 znaša:
1. za ureditveno območje naselja tipa E (Krško)
1,1 % (10,68 €/m2),
2. za ureditveno območje naselja tipa D (Leskovec pri Krškem, Brestanica, Senovo)
0,9 % (8,74 €/m2),
3. za ureditveno območje naselja tipa C2 (Raka, Podbočje, Koprivnica)
0,8 % (7,77 €/m2),
4. za ureditveno območje naselja tipa C1 (Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje)
0,7 % (6,80 €/m2),
5. za ureditvena območja vseh ostalih naselij
0,6 % (5,82 €/m2).
IV. 
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15 % od povprečne gradbene cene (145,62 €/m2) od tega za:
1. individualno komunalno rabo
40 % (58,25 €/m2),
2. kolektivno komunalno rabo
60 % (87,37 €/m2).
V. 
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016.
Št. 422-5/2016
Krško, dne 21. januarja 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.