Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1729. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016, stran 5962.

  
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB in 14/13 popr., 101/13 in 55/15 ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06 in 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 13. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016 
1. člen 
S to spremembo Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/15), se spremeni 8. člen, in sicer tako, da po spremembi glasi:
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 20.103 €. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.103 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016-1(6)
Dobrna, dne 26. maja 2016
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.