Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1685. Avtentična razlaga določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, stran 5806.

  
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 16. seji dne 23. 5. 2016 sprejel
A V T E N T I Č N O  R A Z L A G O 
določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
I. 
Določbo prvega odstavka 95. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 95/15) je za območje EUP BE-385, za katero je predvidena izdelava OPPN 16 Baragovo semenišče, treba razlagati tako, da je do uveljavitve tega OPPN dopustna tudi ureditev parkirnih površin iz trinajste alineje.
II. 
Določbo prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del je treba razlagati tako, da je na območju EUP PC-12 dopustna ureditev parkirnih površin za osebna motorna vozila do realizacije gradnje po Odloku o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 83/08, 43/09, 78/10 in 109/11).
III. 
Ta avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-58/2016-3
Ljubljana, dne 23. maja 2016
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković
 
Po pooblastilu 
Podžupan 
Mestne občine Ljubljana 
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost