Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1666. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško, stran 5778.

  
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 12. seji dne 30. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 80/11) se štirinajsta alineja, prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
"– upravljalec vodovoda je pravna oseba, ki je v skladu s tem odlokom pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo, ima sklenjeno izvajalsko pogodbo in najemno pogodbo za opravljanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom."
2. člen 
Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Javna služba se financira v skladu z izvajalsko pogodbo in najemno pogodbo."
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 6. 2016.
Št. 35403-4/2016
Laško, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost