Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1634. Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, stran 5667.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 95. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15 in 32/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
1. člen 
V Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16) se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-96/2016/15
Ljubljana, dne 24. maja 2016
EVA 2016-2330-0107
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina