Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1628. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1D), stran 5662.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1D) 
Razglašam Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. maja 2016.
Št. 003-02-4/2016-3
Ljubljana, dne 25. maja 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1D) 
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo (6/16 – popr.) in 54/15) se 341. člen spremeni tako, da se glasi:
»Mučenje živali 
341. člen 
(1) Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Kdor se ukvarja z organizacijo borb živali ali stav v zvezi z borbo živali ali se ukvarja z vzrejo in vzgojo živali z namenom uporabe za borbo živali, se kaznuje z zaporom do dveh let in denarno kaznijo.
(3) Kdor z dejanjem iz prvega odstavka tega člena muči več živali ali mučeno žival trajno pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če je zaradi dejanja iz drugega odstavka tega člena žival trajno hudo pohabljena ali pogine, se storilec kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo.«.
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/16-3/17
Ljubljana, dne 17. maja 2016
EPA 1040-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost