Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2016 z dne 23. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2016 z dne 23. 5. 2016

Kazalo

1600. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor, stran 5628.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. 67/03, 30/06 – ZVDAGA in 4/09) se druga alinea 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»– Enota za Prekmurje, Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota.«.
2. člen 
Prva alinea prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne ali humanistične smeri,«.
3. člen 
Prva alinea 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne ali humanistične smeri,«.
4. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen 
Arhiv s premičnim premoženjem upravlja samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Arhiv upravlja z naslednjimi nepremičninami v lasti Republike Slovenije v:
– katastrski občini 657 Maribor Grad, parcele 1656 (ID 657-1656/0-0), 1659 (ID 657-1659/0-0), 1658 (ID 657-1658/0-0), 1657 (ID 657-1657/0-0), stavbi ID znak št. 657-2106-1, 657-2106-2, 657-2235-1, na naslovu Glavni trg 6 in 7, 2000 Maribor, vse do celote (1/1),
– katastrski občini 105 Murska Sobota, parcela 1301/0 (ID 105-1301/0-0), stavba ID znak št. 105-2777-1, na naslovu Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota, vse do celote (1/1),
– katastrski občini 659 Tabor, stanovanje ID znak št. 659-3453-19, v stavbi na naslovu Regentova ulica 2, 2000 Maribor, do celote (1/1) in
– katastrski občini 678 Spodnje Radvanje, stanovanje ID znak št. 678-32-34, v stavbi na naslovu Goriška ulica 7, 2000 Maribor, do celote (1/1).«.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-6/2016
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EVA 2016-3340-0033
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost