Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2016 z dne 23. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2016 z dne 23. 5. 2016

Kazalo

1597. Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti, stran 5453.

  
Na podlagi sedmega odstavka 9. člena in tretjega odstavka 52. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti 
1. člen 
Ta uredba določa nabor podatkov, ki jih morajo vsebovati obvestila za postopek naročila male vrednosti, in informativni seznam naročnikov po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
2. člen 
(1) Nabor podatkov, ki ga mora vsebovati obvestilo iz 3. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki se uporabi v postopku naročila male vrednosti, je določen v Seznamu informacij, ki morajo biti v postopku naročila male vrednosti navedene v obvestilu o javnem naročilu, ki je Priloga 1 te uredbe in njen sestavni del.
(2) Nabor podatkov, ki ga mora vsebovati obvestilo iz 5. točke prvega odstavka 52. člena ZJN-3, ki se uporabi v postopku naročila male vrednosti, je določen v Seznamu informacij, ki morajo biti v postopku naročila male vrednosti navedene v obvestilu o oddaji javnega naročila, ki je Priloga 2 te uredbe in njen sestavni del.
3. člen 
Informativni seznam naročnikov je določen v Informativnem seznamu naročnikov, ki je Priloga 3 te uredbe in njen sestavni del.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehata uporabljati Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07, 80/14, 87/14 – popr. in 91/15 – ZJN-3) in Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07, 12/13, 83/14 in 91/15 – ZJN-3) v delu, ki se nanaša na informativni seznam naročnikov.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-2/2016
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EVA 2016-3130-0003
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost