Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1515. Razpis naknadnih volitev dveh članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo, stran 5270.

  
Na podlagi 92. člena v povezavi s 114. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12), Občinska volilna komisija Občine Sevnica
R A Z P I S U J E 
naknadne volitve dveh članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo 
I. 
Naknadne volitve dveh članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo se opravijo v nedeljo, 26. junija 2016.
II. 
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 16. maj 2016.
III. 
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-0001/2016
Sevnica, dne 9. maja 2016
Anton Grilc l.r.
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Občine Sevnica