Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1514. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, stran 5270.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14, 14/15) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Rogaška Slatina dne 4. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini 
1. člen 
V Sklepu o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/16 dne 8. 4. 2016, se 3. člen (predmet sprememb in dopolnitev LN – območje funkcionalne enote F2 in F3) dopolni tako, da se doda druga alineja s sledečim besedilom:
»Predmet sprememb sta:
– sprememba meje in povečanje območja LN, tako da bo ta omogočal razširitev dejavnosti v funkcionalni enoti F3 na parceli št. 283/7 in 283/11, obe k.o. Negonje. Na parcelah se postavi objekt z eno etažo velikosti 25 x 40 m. Območje LN se poveča za cca 1.538 m2, tako da nova velikost LN obsega cca 117.410 m2 in
– širitev (dozidava) k obstoječemu objektu v enakem rastru kot je to izvedeno pri obstoječem trgovskem objektu Hofer na parceli št. 289/16, 289/17, 289/23, vse k.o. Negonje. Želena širitev (podaljšanje objekta) se izvede na severni strani, kjer se objekt poveča za 11,34 x 26,05 m.«
2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0001/2016
Rogaška Slatina, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.