Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1505. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5264.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10), je Občinski svet Občine Mirna Peč na 9. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 2850/4, zemljišče v izmeri 51 m2, k.o. 1451 – Mirna Peč, 1450 – Golobinjek, parc. št. 2495/8, zemljišče v izmeri 4 m2, 1450 – Golobinjek, parc. št. 2989/2, zemljišče v izmeri 67 m2, k.o. 1451 – Mirna Peč, parc. št. 2989/3, zemljišče v izmeri 92 m2, k.o. 1451 – Mirna Peč, parc. št. 3506/10, zemljišče v izmeri 11 m2, 1452 – Hmeljčič, parc. št. 2526/3, zemljišče v izmeri 62 m2, 1450 – Golobinjek, parc. št. 2523/4, zemljišče v izmeri 5 m2, 1450 – Golobinjek, parc. št. 2886/12, zemljišče v izmeri 696 m2, k.o. 1451 – Mirna Peč in parc. št. 2856/6, zemljišče v izmeri 152 m2, k.o. 1451 – Mirna Peč.
II. 
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-2/2016-6
Mirna Peč, dne 22. aprila 2016
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.