Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1492. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica, stran 5214.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10, 78/15) je Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 5. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica 
1. člen 
(1) Tabele 2, 3, 4, 5, 6 in 7 iz Priloge 1 iz dvanajstega odstavka, 7. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica se nadomesti z novimi Tabelami 2, 3, 4, 5, 6 in 7:
»Tabela 1: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za primarni in sekundarni del – na parcelo objekta (Cpi)
Naselja
Ceste
Kanalizacija
Čistilne naprave
Vodovod
EKO-otoki
SKUPAJ
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
BEČ
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
BEČAJE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
BEGUNJE PRI CERKNICI
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
BEZULJAK
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
BLOČICE
6,21
1,42
0,33
2,56
0,02
10,54
BLOŠKA POLICA
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
BREZJE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
CAJNARJE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
CERKNICA
6,21
1,42
0,33
2,56
0,02
10,54
ČOHOVO
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
DOBEC
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
DOLENJA VAS
6,21
1,42
0,33
2,56
0,02
10,54
DOLENJE JEZERO
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
DOLENJE OTAVE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
GORA
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
GORENJE JEZERO
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
GORENJE OTAVE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
GORIČICE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
GRAHOVO
6,21
1,42
0,33
2,56
0,02
10,54
HRIBLJANE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
HRUŠKARJE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
IVANJE SELO
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
JERŠIČE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
KOROŠČE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
KOŠČAKE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
KOŽLJEK
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
KRANJČE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
KREMENCA
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
KRUŠČE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
KRŽIŠČE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
LAZE PRI GORENJEM JEZERU
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
LEŠNJAKE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
LIPSENJ
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
MAHNETI
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
MARTINJAK
6,21
1,42
0,33
2,56
0,02
10,54
MILAVA
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
OSREDEK
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
OTOK
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
OTONICA
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
PIKOVNIK
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
PIRMANE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
PODSKRAJNIK
6,21
1,42
0,33
2,56
0,02
10,54
PODSLIVNICA
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
PONIKVE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
RAKEK
6,21
1,42
0,33
2,56
0,02
10,54
RAKOV ŠKOCJAN
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
RAVNE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
REPARJE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
RUDOLFOVO
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
SELŠČEK
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
SLIVICE
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
SLUGOVO
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
STRAŽIŠČE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
SVETI VID
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
ŠČURKOVO
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
ŠTRUKLJEVA VAS
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
TAVŽLJE
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
TOPOL PRI BEGUNJAH
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
UNEC
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
ZAHRIB
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
ZALA
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
ZELŠE
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
ZIBOVNIK
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
ŽEROVNICA
6,21
0,00
0,00
2,56
0,02
8,79
ŽUPENO
5,93
0,00
0,00
2,56
0,02
8,51
Tabela 2: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za primarni del – na parcelo objekta (Cpi)
Naselja
Ceste
Kanalizacija
Čistilne naprave
Vodovod
SKUPAJ
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
BEČ
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
BEČAJE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
BEGUNJE PRI CERKNICI
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
BEZULJAK
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
BLOČICE
2,85
0,81
0,33
1,20
5,20
BLOŠKA POLICA
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
BREZJE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
CAJNARJE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
CERKNICA
2,85
0,81
0,33
1,20
5,20
ČOHOVO
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
DOBEC
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
DOLENJA VAS
2,85
0,81
0,33
1,20
5,20
DOLENJE JEZERO
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
DOLENJE OTAVE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
GORA
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
GORENJE JEZERO
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
GORENJE OTAVE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
GORIČICE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
GRAHOVO
2,85
0,81
0,33
1,20
5,20
HRIBLJANE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
HRUŠKARJE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
IVANJE SELO
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
JERŠIČE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
KOROŠČE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
KOŠČAKE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
KOŽLJEK
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
KRANJČE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
KREMENCA
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
KRUŠČE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
KRŽIŠČE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
LAZE PRI GORENJEM JEZERU
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
LEŠNJAKE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
LIPSENJ
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
MAHNETI
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
MARTINJAK
2,85
0,81
0,33
1,20
5,20
MILAVA
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
OSREDEK
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
OTOK
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
OTONICA
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
PIKOVNIK
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
PIRMANE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
PODSKRAJNIK
2,85
0,81
0,33
1,20
5,20
PODSLIVNICA
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
PONIKVE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
RAKEK
2,85
0,81
0,33
1,20
5,20
RAKOV ŠKOCJAN
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
RAVNE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
REPARJE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
RUDOLFOVO
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
SELŠČEK
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
SLIVICE
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
SLUGOVO
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
STRAŽIŠČE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
SVETI VID
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
ŠČURKOVO
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
ŠTRUKLJEVA VAS
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
TAVŽLJE
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
TOPOL PRI BEGUNJAH
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
UNEC
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
ZAHRIB
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
ZALA
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
ZELŠE
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
ZIBOVNIK
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
ŽEROVNICA
2,85
0,00
0,00
1,20
4,06
ŽUPENO
2,57
0,00
0,00
1,20
3,78
Tabela 3: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za sekundarni del – na parcelo objekta (Cpi)
Naselja
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
EKO-otoki
SKUPAJ
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
BEČ
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
BEČAJE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
BEGUNJE PRI CERKNICI
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
BEZULJAK
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
BLOČICE
3,35
0,61
1,36
0,02
5,34
BLOŠKA POLICA
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
BREZJE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
CAJNARJE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
CERKNICA
3,35
0,61
1,36
0,02
5,34
ČOHOVO
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
DOBEC
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
DOLENJA VAS
3,35
0,61
1,36
0,02
5,34
DOLENJE JEZERO
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
DOLENJE OTAVE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
GORA
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
GORENJE JEZERO
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
GORENJE OTAVE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
GORIČICE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
GRAHOVO
3,35
0,61
1,36
0,02
5,34
HRIBLJANE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
HRUŠKARJE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
IVANJE SELO
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
JERŠIČE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
KOROŠČE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
KOŠČAKE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
KOŽLJEK
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
KRANJČE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
KREMENCA
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
KRUŠČE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
KRŽIŠČE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
LAZE PRI GORENJEM JEZERU
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
LEŠNJAKE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
LIPSENJ
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
MAHNETI
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
MARTINJAK
3,35
0,61
1,36
0,02
5,34
MILAVA
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
OSREDEK
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
OTOK
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
OTONICA
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
PIKOVNIK
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
PIRMANE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
PODSKRAJNIK
3,35
0,61
1,36
0,02
5,34
PODSLIVNICA
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
PONIKVE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
RAKEK
3,35
0,61
1,36
0,02
5,34
RAKOV ŠKOCJAN
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
RAVNE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
REPARJE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
RUDOLFOVO
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
SELŠČEK
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
SLIVICE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
SLUGOVO
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
STRAŽIŠČE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
SVETI VID
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
ŠČURKOVO
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
ŠTRUKLJEVA VAS
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
TAVŽLJE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
TOPOL PRI BEGUNJAH
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
UNEC
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
ZAHRIB
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
ZALA
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
ZELŠE
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
ZIBOVNIK
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
ŽEROVNICA
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
ŽUPENO
3,35
0,00
1,36
0,02
4,73
Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za primarni in sekundarni del – na neto tlorisno površino objekta (Cti)
Naselja
Ceste
Kanalizacija
Čistilne naprave
Vodovod
EKO-otoki
SKUPAJ
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
BEČ
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
BEČAJE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
BEGUNJE PRI CERKNICI
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
BEZULJAK
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
BLOČICE
33,91
7,34
1,84
14,05
0,11
57,26
BLOŠKA POLICA
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
BREZJE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
CAJNARJE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
CERKNICA
33,91
7,34
1,84
14,05
0,11
57,26
ČOHOVO
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
DOBEC
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
DOLENJA VAS
33,91
7,34
1,84
14,05
0,11
57,26
DOLENJE JEZERO
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
DOLENJE OTAVE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
GORA
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
GORENJE JEZERO
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
GORENJE OTAVE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
GORIČICE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
GRAHOVO
33,91
7,34
1,84
14,05
0,11
57,26
HRIBLJANE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
HRUŠKARJE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
IVANJE SELO
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
JERŠIČE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
KOROŠČE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
KOŠČAKE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
KOŽLJEK
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
KRANJČE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
KREMENCA
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
KRUŠČE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
KRŽIŠČE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
LAZE PRI GORENJEM JEZERU
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
LEŠNJAKE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
LIPSENJ
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
MAHNETI
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
MARTINJAK
33,91
7,34
1,84
14,05
0,11
57,26
MILAVA
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
OSREDEK
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
OTOK
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
OTONICA
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
PIKOVNIK
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
PIRMANE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
PODSKRAJNIK
33,91
7,34
1,84
14,05
0,11
57,26
PODSLIVNICA
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
PONIKVE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
RAKEK
33,91
7,34
1,84
14,05
0,11
57,26
RAKOV ŠKOCJAN
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
RAVNE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
REPARJE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
RUDOLFOVO
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
SELŠČEK
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
SLIVICE
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
SLUGOVO
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
STRAŽIŠČE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
SVETI VID
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
ŠČURKOVO
32,32
0,00
0,00
14,00
0,11
46,43
ŠTRUKLJEVA VAS
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
TAVŽLJE
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
TOPOL PRI BEGUNJAH
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
UNEC
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
ZAHRIB
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
ZALA
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
ZELŠE
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
ZIBOVNIK
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
ŽEROVNICA
33,91
0,00
0,00
14,05
0,11
48,07
ŽUPENO
32,32
0,00
0,00
14,05
0,11
46,48
Tabela 5: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za primarni del – na neto tlorisno površino objekta (Cti)
Naselja
Ceste
Kanalizacija
Čistilne naprave
Vodovod
SKUPAJ
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
BEČ
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
BEČAJE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
BEGUNJE PRI CERKNICI
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
BEZULJAK
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
BLOČICE
16,81
4,58
1,84
7,11
30,34
BLOŠKA POLICA
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
BREZJE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
CAJNARJE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
CERKNICA
16,81
4,58
1,84
7,11
30,34
ČOHOVO
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
DOBEC
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
DOLENJA VAS
16,81
4,58
1,84
7,11
30,34
DOLENJE JEZERO
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
DOLENJE OTAVE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
GORA
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
GORENJE JEZERO
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
GORENJE OTAVE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
GORIČICE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
GRAHOVO
16,81
4,58
1,84
7,11
30,34
HRIBLJANE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
HRUŠKARJE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
IVANJE SELO
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
JERŠIČE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
KOROŠČE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
KOŠČAKE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
KOŽLJEK
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
KRANJČE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
KREMENCA
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
KRUŠČE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
KRŽIŠČE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
LAZE PRI GORENJEM JEZERU
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
LEŠNJAKE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
LIPSENJ
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
MAHNETI
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
MARTINJAK
16,81
4,58
1,84
7,11
30,34
MILAVA
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
OSREDEK
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
OTOK
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
OTONICA
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
PIKOVNIK
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
PIRMANE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
PODSKRAJNIK
16,81
4,58
1,84
7,11
30,34
PODSLIVNICA
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
PONIKVE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
RAKEK
16,81
4,58
1,84
7,11
30,34
RAKOV ŠKOCJAN
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
RAVNE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
REPARJE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
RUDOLFOVO
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
SELŠČEK
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
SLIVICE
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
SLUGOVO
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
STRAŽIŠČE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
SVETI VID
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
ŠČURKOVO
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
ŠTRUKLJEVA VAS
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
TAVŽLJE
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
TOPOL PRI BEGUNJAH
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
UNEC
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
ZAHRIB
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
ZALA
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
ZELŠE
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
ZIBOVNIK
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
ŽEROVNICA
16,81
0,00
0,00
7,11
23,92
ŽUPENO
15,22
0,00
0,00
7,11
22,33
Tabela 6: Preračun obračunskih stroškov po vrstah komunalne opreme za sekundarni del – na neto tlorisno površino objekta (Cti)
Naselja
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
EKO-otoki
SKUPAJ
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
BEČ
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
BEČAJE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
BEGUNJE PRI CERKNICI
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
BEZULJAK
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
BLOČICE
17,10
2,76
6,95
0,11
26,92
BLOŠKA POLICA
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
BREZJE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
CAJNARJE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
CERKNICA
17,10
2,76
6,95
0,11
26,92
ČOHOVO
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
DOBEC
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
DOLENJA VAS
17,10
2,76
6,95
0,11
26,92
DOLENJE JEZERO
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
DOLENJE OTAVE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
GORA
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
GORENJE JEZERO
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
GORENJE OTAVE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
GORIČICE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
GRAHOVO
17,10
2,76
6,95
0,11
26,92
HRIBLJANE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
HRUŠKARJE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
IVANJE SELO
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
JERŠIČE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
KOROŠČE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
KOŠČAKE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
KOŽLJEK
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
KRANJČE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
KREMENCA
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
KRUŠČE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
KRŽIŠČE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
LAZE PRI GORENJEM JEZERU
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
LEŠNJAKE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
LIPSENJ
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
MAHNETI
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
MARTINJAK
17,10
2,76
6,95
0,11
26,92
MILAVA
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
OSREDEK
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
OTOK
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
OTONICA
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
PIKOVNIK
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
PIRMANE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
PODSKRAJNIK
17,10
2,76
6,95
0,11
26,92
PODSLIVNICA
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
PONIKVE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
RAKEK
17,10
2,76
6,95
0,11
26,92
RAKOV ŠKOCJAN
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
RAVNE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
REPARJE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
RUDOLFOVO
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
SELŠČEK
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
SLIVICE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
SLUGOVO
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
STRAŽIŠČE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
SVETI VID
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
ŠČURKOVO
17,10
0,00
6,89
0,11
24,10
ŠTRUKLJEVA VAS
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
TAVŽLJE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
TOPOL PRI BEGUNJAH
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
UNEC
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
ZAHRIB
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
ZALA
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
ZELŠE
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
ZIBOVNIK
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
ŽEROVNICA
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
ŽUPENO
17,10
0,00
6,95
0,11
24,16
« 
2. člen 
(postopek odmere komunalnega prispevka) 
Prvi stavek tretjega odstavka 11. člena se nadomesti z: »O možnosti obročnega odplačevanja na vlogo zavezanca odloči župan, vendar rok za dokončno poplačilo ne sme biti daljši od petnajstih mesecev.«
3. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2016
Cerknica, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.