Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1485. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove "Ustanova Srček Bimbam", stran 5198.

  
Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove "Ustanova Srček Bimbam", s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 65, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za zdravje izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove "Ustanova Srček Bimbam", ki jo je ustanovilo Društvo za zdravje srca in ožilja, Dunajska cesta 65, 1000 Ljubljana oziroma zanj njegov zastopnik Matija Cevc, stanujoč Zlatek 55, Ljubljana, z notarsko listino, sestavljeno pri notarki Nadi Kumar, Slovenska cesta 56, Ljubljana (opr. št. SV 447/16 z dne 7. aprila 2016).
2. "Ustanova Srček Bimbam"« ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je Dunajska cesta 65, Ljubljana.
3. Namen ustanove je dobrodelna pomoč dolgotrajno in kronično bolnim otrokom, otrokom s posebnimi potrebami ter drugim otrokom in njihovim staršem oziroma skrbnikom, zlasti v primerih, ko se otroci zdravijo v bolnišnici v kraju, oddaljenem od njihovega prebivališča, na področju Republike Slovenije.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1.000 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Petra Aleš, Potrčeva ulica 6, Ljubljana,
– Matija Cevc, Zlatek 55, Ljubljana,
– Franc Zalar, Štihova ulica 2, Ljubljana.
Št. 0070-38/2016
Ljubljana, dne 9. maja 2016
EVA 2016-2711-0033
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje