Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1354. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4597.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 12. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 2080/3, zemljišče v izmeri 131 m2, k.o. 1843 – Prelesje,
– parc. št. 2080/5, zemljišče v izmeri 90 m2, k.o. 1843 – Prelesje,
– parc. št. 2082/1, zemljišče v izmeri 33 m2, k.o. 1843 – Prelesje,
– parc. št. 2082/3, zemljišče v izmeri 746 m2, k.o. 1843 – Prelesje,
– parc. št. 2082/5, zemljišče v izmeri 2 m2, k.o. 1843 – Prelesje,
– parc. št. 3969/32, zemljišče v izmeri 3 m2, k.o. 1399 – Šentrupert,
– parc. št. 2058/13, zemljišče v izmeri 289 m2, k.o. 1398 – Bistrica,
– parc. št. 2058/15, zemljišče v izmeri 105 m2, k.o. 1398 – Bistrica.
II. 
Nepremičnine iz prejšnjega člena prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentrupert.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0008/2016-2
Šentrupert, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost