Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 4584.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 17. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 28/09).
2. člen 
Spremeni se 5. člen pravilnika tako, da se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri oblikovanju oddelkov se uporablja fleksibilni normativ. V oddelkih je možno vpisati 2 otroka več od najvišjega normativa v programu ali 2 otroka manj od najnižjega normativa v programu.«
3. člen 
Spremeni se 6. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Redni vpis otrok v programe vrtca poteka praviloma v mesecu marcu za naslednje šolsko leto. Vrtec objavi obvestilo o vpisu otrok v dnevno varstvo vsaj na spletni strani in na oglasnih deskah vrtcev.«
4. člen 
Spremeni se 7. člen pravilnika tako, da se drugi odstavek glasi:
»Otroke se, s prvim dnem v mesecu, v posamezne enote vpiše glede na kraj bivanja, v primeru zasedenosti, pa v drugo najbližjo razpoložljivo enoto vrtca.«
5. člen 
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za vpis otroka dobijo starši na spletni strani in na upravi vrtca.«
Doda se nov tretji odstavek 8. člena, ki se glasi:
»Vrtec je avtonomen pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov ob vpisu in med letom.«
6. člen 
Spremeni se 15. člena pravilnika tako, da se drugi odstavek tega člena glasi:
»Ob vpisu starši otroka plačajo akontacijo v višini 40 EUR. Akontacija ima obliko are.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Starši morajo, v primeru, da otrok obiskuje vrtec občasno, vseeno poravnati stroške oskrbovalnine za cel mesec, v višini določeni z odločbo, kateri so odbiti stroški prehrane za čas odsotnosti. O otrokovi odsotnosti (bolezen, počitnice …) morajo starši vrtec, obvestiti do 8. ure zjutraj. Kolikor tega ne storijo, se jim stroški prehrane zaračunajo, kot bi otrok bil prisoten.«
7. člen 
V 16. členu pravilnika se črta drugi odstavek.
8. člen 
Spremeni se tretji stavek drugega odstavka 18. člena pravilnika, ki se glasi: »Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 14 dni pred začetkom naslednjega meseca.«
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2016-7
Šempeter pri Gorici, dne 21. aprila 2016
 
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti