Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1341. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN), stran 4581.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08; ZVO-1B, 108/09) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
J A V N O  N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) 
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: OPN MOSG), ki ga je pod projektom št. 8020, v aprilu 2016 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od četrtka, 19. maja 2016 do vključno ponedeljka, 20. junija 2016 javno razgrnjeno v dvorani Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec. Ogled dopolnjenega osnutka OPN MOSG je možen v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 8. do 18. ure.
V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
3. člen
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave, in sicer:
– v sredo, 25. maja 2016, s pričetkom ob 18. uri, v dvorani Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec,
– v četrtek, 26. maja 2016, s pričetkom ob 18. uri, v Gasilskem domu v Pamečah,
– v sredo, 1. junija 2016, s pričetkom ob 18. uri, v Gasilskem domu Šmartno,
– v četrtek, 2. junija 2016, s pričetkom ob 18. uri, v Kulturnem domu Podgorje.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPN in razgrnjenemu gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku OPN MOSG na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec ali na elektronski naslov: info@slovenjgradec.si. Pripombe in predloge bo možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve oziroma jih podati ustno na zapisnik ali pisno na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine (www.slovenjgradec.si).
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
4. člen
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, občinskem glasilu Glasnik ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
Št. 350-0007/2007
Slovenj Gradec, dne 19. aprila 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost