Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1339. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, stran 4579.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 14. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica, v višini 17,12 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v višini 12,32 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Cena storitve, opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in znaša 20,64 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 14,40 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro.
5. člen 
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 40 % in znaša 21,34 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 14,62 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,72 EUR na efektivno uro.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2016 dalje.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, številka 122-0036/2015, z dne 21. 5. 2015, objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/15.
Št. 122-0056/2016
Sevnica, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost