Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1332. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, stran 4569.

  
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 13/93, 42/94 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 54/00 – ZUOPP, 36/00 – ZPDZC, 26/01, 6/02, 110/02 – ZIRD, 5/03, 2/04, 7/04 – popr., 3/04, 6/05, 69/05 – odl. US, 9/06, 21/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 5/07, 105/06, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 9. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 34/09) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popravek) je Občinski svet Občine Medvode na 15. seji dne 20. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode 
1. člen 
Občinski svet Občine Medvode izdaja soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, ki jo je predlagal izvajalec Comett zavod za pomoč in nego na domu in na delovnik znaša 18,54 EUR na efektivno uro; v ceni storitve na delovnik znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,07 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 16,47 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša 13,60 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine znaša cena za uporabnika na delovnik 4,94 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Cena ure storitve, opravljene na nedeljo, znaša 25,28 EUR na efektivno uro; v ceni storitve na nedeljo znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,07 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 23,21 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na nedeljo znaša 18,32 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa na nedeljo znaša 6,96 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Cena ure storitve, opravljene na državni praznik, znaša 27,24 EUR na efektivno uro; v ceni storitve na državni praznik znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,07 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 25,17 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na državni praznik znaša 19,69 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa znaša 7,55 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/14).
Št. 410-233/2016-2
Medvode, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti