Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1320. Odlok o spremembah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd, stran 4537.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 13. seji dne 21. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd 
1. člen 
V Odloku o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 57/08, 66/10, 24/11 in 72/12) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(izredna denarna pomoč) 
Občina lahko v izjemnih primerih posameznemu upravičencu dodeli tudi izredno denarno pomoč. Znesek izredne denarne pomoči znaša 150 EUR.
Upravičenec do prejema izredne denarne pomoči po tem odloku je občan, ki ima prijavljeno stalno bivališče v Občini Dravograd, ki v Občini Dravograd dejansko tudi stalno prebiva in so na njegovo trenutno materialno stisko neposredno vplivale zaostrene gospodarske razmere.
Za neposreden vpliv zaostrenih gospodarskih razmer se šteje, če je posameznik v tekočem letu, zaradi zaposlitve v podjetju, zoper katerega teče stečajni postopek ali postopek uvedbe stečaja nad pravno osebo ali prisilne poravnave, ostal brez rednega mesečnega dohodka ali drugih oblik pomoči iz javnih sredstev.«.
2. člen 
Te odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2010
Dravograd, dne 21. aprila 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti