Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1257. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 4226.

  
Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 19. aprila 2016 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
I. 
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (v nadaljevanju OPPN), ki ga je v aprilu 2016 pod št. projekta 775-2/16 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
II. 
Ureditveno območje obravnavanega OPPN meri ca. 7,75 ha in vključuje naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Žalec: *156, *318, *459, *721, 1816/1-del, 1816/2, 1816/3, 1817/111, 1817/112, 1817/115, 1823/173, 1823/174, 1823/289, 1823/290, 1823/310, 1823/428, 1823/431, 1823/432, 1823/433, 1823/434, 1823/435, 1823/436, 1823/438, 1823/439, 1823/440, 1823/441, 1823/452, 1823/455, 1823/456, 1823/457, 1823/461, 1823/471, 1823/485, 1823/487, 1823/488, 1823/489, 1823/491, 1823/492, 1823/68, 1823/69, 1823/70, 1823/71, 1823/72, 1823/73, 1823/74, 1823/78, 1823/79, 1823/80, 1823/81, 1823/82, 1823/83, 1975/1-del, 1823/86-del, 1823/68, 1823/87, 1940/3-del, 1975/1-del, 1940/4-del, 1940/8-del, 1975/2-del, 1940/19, 1997-del, vse k.o. Žalec. Predmet OPPN je umestitev učnega centra zdravega in aktivnega življenja Vrbje – ekokamp s pripadajočo komunalno infrastrukturo.
III. 
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Vrbje. Javna razgrnitev bo potekala od 3. 5. do 3. 6. 2016. Javna obravnava bo 18. 5. 2016 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Vrbje.
V. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Vrbje. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2014
Žalec, dne 19. aprila 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost