Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1252. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči, stran 4218.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU), 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) in drugega odstavka 31. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 21/16) objavljamo
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči 
(1) Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj, dne 29. marca 2016 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči, v obliki, določeni v Prilogi II.
(2) Evropska komisija je dne 12. aprila 2016 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.
(3) Shema državne pomoči »Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Tolmin v obdobju 2016-2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.44997(2016/XA).
Št. 007-0001/2016
Tolmin, dne 14. aprila 2016
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost