Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1239. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 4195.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 100/05, 25/08, 98/09 in 34/10), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 10. redni seji dne 12. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica 
1. člen 
CENE PROGRAMOV VRTCEV SO:
Vrsta programa
Cena programa 
v EUR
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
410,80
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
299,52
Kombinirani oddelek (1 do 6 let)
321,36
2. člen 
CENE PREHRANE SO:
Obroki
Dnevno v EUR
Mesečno v EUR
Zajtrk
079
17,38
Malica
0,54
11,88
Kosilo
1,84
40,48
Skupaj
3,18
69,74
3. člen 
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini
Obroki
Dnevno v EUR
Zajtrk
0,30
Malica
0,20
Kosilo
0,70
Skupaj
1,20
4. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30 % plačila določenega z odločbo.
Prav tako lahko starši, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, enkrat v koledarskem letu uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. Na podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Slovenska Bistrica obvesti pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi plačila.
Starši lahko na podlagi vloge Centra za socialno delo in priložene dokumentacije za otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego otroka, skladno s tretjim odstavkom 79. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14), uveljavljajo višjo oprostitev subvencioniranja vrtca.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica, številka 9000-5/2014-24/6, z dne 2. 7. 2014 (Uradni list RS, št. 54/14).
6. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2016 dalje.
Št. 9000-8/2016-0203
Slovenska Bistrica, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost