Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1236. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016, stran 4178.

  
V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre-A in 40/11 – ZUPJS-A, 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB-I, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 11. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016 
1. 
Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Center za socialno delo Laško v višini 17,44 EUR za opravljeno uro storitve. Cena efektivne ure storitve v nedeljo ali v nočnem času znaša 24,41 EUR, ob praznikih in dela prostih dnevih pa znaša 26,15 EUR.
2. 
Občina Radeče subvencionira ceno storitve Pomoč družini na domu v višini 72 % ali 13,34 EUR/uro, ki je deljena na tri dele:
– na del v višini 1,24 EUR/uro, ki predstavlja stroške vodenja,
– na del v višini 1,57 EUR/uro, ki predstavlja stroške za strokovno pripravo dogovorov,
– na del v višini 10,53 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.
Cena storitve za uporabnika je 4,09 EUR na efektivno uro, v nedeljo in v nočnem času 5,73 EUR/uro in ob praznikih in dela prostih dnevih 6,14 EUR/uro.
3. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15).
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2016 dalje.
Št. 122-18/2016
Radeče, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost