Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1199. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči, stran 4116.

  
Na podlagi 32. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 78/15) in v skladu z 28. členom Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 5. 4. 2016, posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska komisija je dne 12. 4. 2016 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica«, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.45056(2016/XA).
Naslednji dan po objavi tega obvestila se začnejo uporabljati določbe Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica za programsko obdobje 2016–2020.
Št. 331-0001/2016
Cerknica, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost