Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1195. Akt o spremembi Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana, stran 4111.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-50/2015-21/429 z dne 18. 12. 2015, družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana izdaja
A K T 
o spremembi Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana 
1. člen 
V Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 105/15) se v 3. členu tarifna postavka »Tarifna postavka za meritve kadar operater distribucijskega omrežja ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja (Vu)« spremeni tako, da se glasi:
»
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2017
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,1596
«. 
2. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OM SEŽ 2016-2018
Ljubljana, dne 9. februarja 2016
EVA 2016-2430-0028
Petrol d.d., Ljubljana 
Zakoniti zastopnik 
Rok Vodnik l.r.
član uprave 

AAA Zlata odličnost