Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1190. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev, stran 4038.

  
Na podlagi sedmega odstavka 7. člena, petega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 25. člena in desetega odstavka 34. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 111/13) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev 
1. člen 
V Pravilniku o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev (Uradni list RS, št. 31/08, 104/09, 51/12, 32/13, 15/14 in 17/15) se v prvem odstavku 3. člena številka »2015« nadomesti s številko »2016«, številka »2014« pa s številko »2015«.
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se številka »2015« nadomesti s številko »2016« in besedilo »vrhunskega vina ZGP letnika 2014, znaša 5.136 eurov« z besedilom »vrhunskega vina ZGP, znaša 24.200 eurov«.
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se številka »2015« nadomesti s številko »2016«.
4. člen 
V prvem odstavku 6. člena se številka »2015« nadomesti s številko »2016«.
5. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2016/16
Ljubljana, dne 18. aprila 2016
EVA 2016-2330-0099
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost