Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1182. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob levem bregu vodotoka Sava na območju Trbojskega jezera v naselju Trboje v Občini Šenčur, stran 4015.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob levem bregu vodotoka Sava na območju Trbojskega jezera v naselju Trboje v Občini Šenčur 
1. člen 
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Save na območju Trbojskega jezera v naselju Trboje v Občini Šenčur, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen 
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob levem bregu Save na območju Trbojskega jezera v naselju Trboje v Občini Šenčur poteka po zemljiščih s parcelnima številkama 4/1 in 4/2, obe k. o. Trboje.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega odstavka je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v vodni kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-15/2016
Ljubljana, dne 20. aprila 2016
EVA 2015-2550-0182
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost