Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1178. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva sodnika ustavnega sodišča, stran 4012.

  
Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99) ter 12. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) objavljam
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva sodnika ustavnega sodišča 
Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije me je 15. aprila 2016 sočasno obvestil, da 30. oktobra 2016 poteče mandat enemu sodniku in da 19. novembra 2016 poteče mandat eni sodnici Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Na tej podlagi objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti dveh sodnikov ustavnega sodišča.
Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Po tem, ko bom sprejel odločitev o izboru kandidatov za dva ustavna sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganih kandidatov.
Predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati najkasneje do 23. 5. 2016 na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-03-5/2016-3
Ljubljana, dne 21. aprila 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost